SEARCH 

Новини

проектиране на нискоенергийни сгради

Практическите подходи и решения за проектирането и строителството на пасивни сгради. Организация, принципи на проектиране и икономическите разчети в процеса на архитектурното проектиране.

Експертни оценки на недвижими имоти

Ние работим със сертифицирани оценители,които ще изготвят за Вас оценка на вашия недвижим имот,която да Ви послужи при вземане на инвестиционни решения, за покупко-продажба на имот, за получаване на кредит, както и за определяне на реалната стойност на собствените дълготрайни активи.

"T/0 Архитекти"

 

е архитектурно студио,

което предлага високо качество на проектиране, съчетано с прилагането на нови технологии и съвременен облик на архитектурния продукт. Основна цел на компанията е осмислянето на пространството на обитаване и връзките му с градската среда. Предлагаме услуги както в областта на архитектурното проектиране, градоустройствено планиране и дизайн, така и консултантски услуги относно тези дейности.

Ние Ви предлагаме авангардни решения, които пестят време и средства и Ви правят различни и разпознаваеми сред многообразието от архитектурни решения днес.